Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Boek van de Week

Leraar In Oorlogstijd - Mart Benders

Van Karakter Uitgevers mocht ik dit boek lezen en recenseren. Ik wil ze daar hartelijk voor danken.

Subtitel:
Reconstructie van een vader

Waar gaat het boek over? 
Johan Benders, charismatisch leraar Nederlands en geschiedenis aan het Amsterdams Lyceum, wordt op 5 april 1943 door de Duitsers opgepakt en opgesloten in het Huis van Bewaring aan de Amstelveenseweg. Hij wordt niet alleen verdacht van hulp aan Joden, maar ook van betrokkenheid bij de aanslag op het bevolkingsregister in Amsterdam. Omdat hij bang is dat hij onder druk van de martelingen zal doorslaan, springt hij van de derde ring in de gevangenis naar beneden. Hij overleeft zijn val niet.
Mart Benders wordt enkele maanden na de dood van haar vader geboren. Lange tijd heeft zij geen weet van de rol die haar vader in de Tweede Wereldoorlog vervuld heeft. Over de oorlog werd niet gesproken. Als zij zelf leerling wordt aan het Amsterdams Lyceum, de school waaraan haar vader tot aan zijn dood les gaf, loopt ze rond in een wereld …
Recente posts

De Zin Van Het Leven Ben Je Zelf - Anton Slotboom

Ik mocht dit boek lezen voor mijn pagina op de Lees Magazine van bol.com, je kan mijn recensie daarom daar vinden.

Koop het boek bij bol.com

Nederland In Tijden Van Droom En Daad - Henk Visscher

Van UITGEVERIJ ASPEKT mocht ik dit boek lezen en recenseren. Ik wil ze daar hartelijk voor danken.

Subtitel:
een geschiedenis van de laatste vijftig jaar

Waar gaat het boek over? Eén van de opvallendste veranderingen sinds de jaren zestig is de
acceptatie van het naakt in de openbare ruimte. Daarvoor stuitte
dit op grote weerstand, zelfs als het ging om kunstwerken. Dit bleek
bijvoorbeeld bij Het Gerucht, een schilderij van de Nederlandse
surrealist J.H. Moesman, dat enkele keren van tentoonstellingen
werd geweerd, evenals bij het naakt dat de bekende illustrator Cees
Bantzinger (1914-1985) ophing voor het raam van zijn atelier in
Ouderkerk aan de IJssel. Na klachten van dorpsbewoners werd het
naakt vervolgens door een politieman verwijderd. Over dit politionele
optreden ontstond discussie in het tv-programma Welbeschouwd,
waarin enkele prominente Nederlanders actuele kwesties
bespraken. De oud-verzetsman H.M. van Randwijk (1909-1966)
nam hierbij een libertijns standpunt in dat hem door velen zeer
kw…

Boekvraag: Doe jij elk jaar mee met de reading challenge?

Op Goodreads doe ik sinds 2015 mee aan de reading challenge en op Hebban sinds 2016. Ik doe daaraan mee omdat ik het leuk vind om te kijken of ik het haal (ik ga daar elk jaar overheen), maar het is ook weer niet zo dat ik een druk voel van dat ik het moet halen. Haal ik mijn doel voor het aantal boeken dat ik dat jaar wil lezen dan is dat leuk, maar mocht ik het niet halen dan is er geen man overboord. Ik doe daar puur voor de lol aan mee. Ik heb het ook niet nodig om mijzelf te stimuleren om meer te lezen, want dat doe ik sowieso al mijn hele leven veel en dat blijf ik ook wel doen. Maar het is wel leuk om te zien hoeveel boeken ik heb gelezen en op 1 januari van het volgende jaar is het leuk om te zien welke boeken ik het vorige jaar heb gelezen. Omdat ik heel veel lees, vergeet ik soms wel eens welk boek ik heb gelezen en als ik dan het overzicht zie, dan gebeurt het geregeld dat ik een 'o ja, dat boek heb ik ook gelezen in het afgelopen jaar' moment heb. Dat blijft leuk e…

Quote van de Week

Post Uit Rusland - Laura Starink

Van uitgeverij atlas contact mocht ik dit boek lezen en recenseren. Ik wil ze daar hartelijk voor danken.

Subtitel:
1972 - 2020

Waar gaat het boek over? In Post uit Rusland beschrijft Laura Starink wat ze heeft zien veranderen in het land, maar wijst ze ook op de echo's uit het gewelddadige verleden. Als slavist in Leningrad ontdekte Starink de Sovjet-Unie van Brezjnev als een land met twee gezichten: warm, open en grappig aan de keukentafel, maar hard, gesloten en huichelachtig in de buitenwereld. Tien jaar later deed ze als correspondent van NRC Handelsblad verslag van de perestrojka van Gorbatsjov. De Russen roken de vrijheid maar niemand voorzag dat de Sovjet-Unie uiteen zou vallen. Dat leidde tot armoede, chaos en criminaliteit. Nu bereist ze het Rusland van Poetin, die orde bracht door de autocratie te herstellen. In het gevecht tussen staat en burger trekt de laatste nog steeds aan het kortste eind. Dit boek is een lofzang op de eenling die het systeem weerstaat.

Bron: bol.com.

Boekvraag: Let jij op de cover als je een boek koopt?

Persoonlijk let ik bijna altijd op de cover als ik een boek koop. Dat is per slot van rekening het eerste wat je meestal ziet in de boekwinkels. Daarna kijk ik naar de titel en waar het boek over gaat. Als ik de cover heel erg mooi vind, dan is de kans heel groot dat ik het boek ga kopen. Uiteraard weet ik dat een cover niet altijd iets zegt en kan het boek met een cover die ik maar 'zo zo' of helemaal niet mooi vind, evengoed heel mooi zijn en een boek met een schitterende cover juist weer helemaal niets zijn. Daarom let ik de laatste jaren ook op de titel en soms is een cover zo lelijk dat ik toch ook nieuwsgierig word naar het boek en het dan toch op pak om te kijken waar het boek over gaat en als de inhoud mij bevalt, het boek dan toch koop. Maar ik moet eerlijkheidshalve zeggen dat de cover toch het eerste is waar ik op let en dan pas de titel en de inhoud. 
Let jij op de cover als je een boek koopt?

Quote van de Week

H.P. Berlage 1856 - 1934 - Leo Rademaker

Van UITGEVERIJ ASPEKT mocht ik dit boek lezen en recenseren. Ik wil ze daar hartelijk voor danken.

Subtitel:
Een korte biografie

Waar gaat het boek over? Deze korte biografie schetst leven en werk van de
architect Berlage. Vele kleurige afbeeldingen van zijn
bouwprojecten en interieur-objecten zijn opgenomen.
Geaccentueerde belichting krijgen de Beurs van Berlage
en het Gemeentemuseum Den Haag.
Leo Rademaker is gepromoveerd socioloog. Hij
publiceerde diverse boeken en als redacteur verzorgde
hij een aantal sociologische overzichtswerken. Van zijn
hand verscheen recent: Schets van de Nederlandse
samenleving; ontwikkelingen en actualiteit (2007, 2e druk
2012). Bij Uitgeverij Aspekt werden van zijn hand een
twaalftal publicaties uitgebracht, waarvan de meest
recente: Heus ... er staat geschreven (2019).
Dit boekje is uitermate toegankelijk voor de
geïnteresseerde leek, maar kan mogelijk ook nuttig zijn
in het kader van de studie bouwkunde/architectuur.

Bron: bol.com.

Jaar van verschijnen: 2019

EAN: 97894633874…

Eindstation Auschwitz - Eddy De Wind

Van Meulenhoff mocht ik dit boek lezen en recenseren, ik wil ze daar hartelijk voor danken.

Subtitel:
Mijn verhaal vanuit het kamp (1943 - 1945)

Waar gaat het boek over? Prachtig en aangrijpend geschreven over liefde, familie en overleven

In januari 2020 wordt de bevrijding van Auschwitz, dan 75 jaar geleden, herdacht

Een belangrijk en uniek historisch document dat op aangrijpende wijze het lot van gevangenen in de vernietigingskampen in beeld brengt

In 1942 meldde de Joodse arts Eddy de Wind zich vrijwillig aan als arts om in Westerbork te werken, in de veronderstelling dat hierdoor zijn moeder uit het kamp zou worden vrijgelaten. Bij aankomst bleek zijn moeder echter al op transport gezet naar Auschwitz. In Westerbork ontmoette De Wind de achttienjarige verpleegster Friedel. Ze werden verliefd en trouwden in het kamp. Samen werden ze in september 1943 naar Auschwitz gedeporteerd. Eddy belandde in barak 9, waar hij werd tewerkgesteld als Pfleger van Poolse gevangenen. Friedel in barak 10, …

Boekvraag: Laat jij wel eens iets achter in een boek?

Een paar jaar voordat mijn oma overleed kreeg ik een stapel boeken van haar die ze als tiener graag las. Ik heb die stapel toen in de boekenkast gezet en er eigenlijk niet meer echt naar omgekeken. Na haar overlijden keek ik er eens in en zag ik dat ze in de meeste boeken van alles en nog wat had achtergelaten zoals kaartjes die ze ooit had gekregen, een foto waarop mijn nichtje, mijn broertje en ik (wij waren toen nog jong en onschuldig ;) ) met haar opstonden nadat ze een bos bloemen van ons had gekregen voor haar verjaardag of voor Moederdag, boekenleggers, een kalender van het jaar dat ik geboren ben en nog meer. Dat was een hele leuke verrassing. Persoonlijk laat ik nooit iets achter in een boek. Wel heb ik een boekenlegger die ik als kind van mijn oma heb gekregen in een boek over Maastricht gelegd en die staat rechtop in de boekenkast omdat die heel mooi is, maar ik vind de zijkant te onhandig om in een boek op tafel te leggen, zeker als het om dunne boeken gaat of als ik een di…

Gezagsgetrouwe Vredelievende Belastingbetalende Medeburgers - Daniël Van Den Bos

Van UITGEVERIJ ASPEKT mocht ik dit boek lezen en recenseren. Ik wil ze daar hartelijk voor danken.
Subtitel:
Een familiekroniek

Waar gaat het boek over? Wie was Nathan de Bruin, die begraven ligt op de kleine Joodse begraafplaats "de Sandberg' in Arnhem? Een eenvoudige koopman die rond 1800 met zijn gezin in de Oeverstraat woonde. 200 jaar later is hij de stamvader van meer dan 500 mensen. In dit boek volgen we hen op hun reis door de tijd. In de dagen van de Republiek werden ze gedoogd of weggejaagd. Onder Napoleon kregen ze het burgerrecht.
Alles hebben ze meegemaakt: huwelijk, scheiding, vreugde om geboren kinderen en verdriet als ze stierven of ontspoorden. De mannen verdienden hun brood als slager, textielfabrikant, handelsreiziger, diamantslijper, rechter of arts. Vrouwen werden pensionhouder, directrice van een kindertehuis, journalist of notaris. Gewone Nederlanders waren zij dus, toen de Duitsers hun land binnenvielen. Niettemin verloren ze een voor een hun rechten, ten …

Quote van de Week

Boekvraag: Heeft jouw leeftijd invloed op de boeken die je leest?

Toen ik kind was las ik veel kinderboeken die bij mijn leeftijd van toen pasten, vanaf ongeveer mijn pubertijd las ik voornamelijk diverse soorten romans en als ik een boek moest lezen voor school, las ik uit de lijst met boeken die ik moest lezen zoals bijvoorbeeld Anne Frank. Zo tussen mijn twintigste en dertigste las ik het liefst romans en biografieën en vanaf ongeveer mijn dertigste lees ik bijna alles op thrillers en horror na. Een jaar of zes geleden werd ik lid van Elly's Choice, nu Book Choice, en lees ik daardoor ook thrillers. Een genre dat ik sindsdien ook heel erg leuk vind om te lezen en nu lees ik dus eigenlijk alle genres. Mede dankzij Lees Magazine van bol.com, waar ik een recent van ben en uitgevers als UITGEVERIJ ASPEKT en UITGEVERIJ ELMAR, die mij soms boeken toesturen om te recenseren voor dit blog, lees ik soms ook boeken die mij of niet opgevallen zouden zijn in de boekwinkel of waar ik een dubbel gevoel over heb omdat ze mij persoonlijk raken zoals bijvoorb…

De Gezellige Dikzak Op Dieet - Wouter Cornet

Van UITGEVERIJ ELMAR mocht ik dit boek lezen en recenseren. Ik wil ze daar hartelijk voor danken.

Subtitel:
Waarom ik zo dik was en hoe ik dun werd

Waar gaat het boek over? Er is een obesitas epidemie gaande. 1 op de 7 Nederlanders heeft het inmiddels te pakken. Alles groeit: onze porties, onze magen, maar ook de economische belangen. De mensheid pompt zichzelf op. Is de uitdijende massa ooit nog te stoppen? Ik ben, op het moment van schrijven, zelf onderdeel van de kolkende vetmassa. Ik lijd aan obesitas. De bijbehorende lijst met gezondheidsrisico's is vele malen langer dan de menukaart van een gemiddelde fastfood zaak. Ik schrok mezelf rot toen ik het doorlas en werd wakker. Ik begon als een gek af te vallen en ging op onderzoek uit: hoe is het mogelijk dat ik zo dik kon worden? Hoe meer ik slonk en gezonder ik werd hoe beter ik in zag wat er allemaal mis gaat binnen onze dichtslibbende maatschappij. In dit boek signaleer ik de knelpunten, draag ik oplossingen aan, doe ik onderzoe…

Quote van de Week