Verzamelde Gedichten - Vladimir NabokovVladimir Nabokov staat bekend als een briljant romanschrijver, maar zijn passie, ook in zijn proza, lag altijd bij de poëzie. Deze tweetalige uitgave, integraal vertaald op basis van de Collected Poems, omspant Nabokovs hele dichterlijke productie. Niet alleen is de poëzie opgenomen die Nabokov zelf selecteerde voor de uitgave Poems and Problems (1970), met zowel door hem uit het Russisch vertaalde als rechtstreeks in het Engels geschreven gedichten, maar eveneens de poëzie die zijn zoon Dimitri uit het Russisch vertaalde.

De onderwerpen van Nabokovs gedichten zijn zeer divers: lesgeven over Russische poëzie, vlinders, schaatsen, erotiek en liefde, de Russische Revolutie, ballingschap, eenzaamheid, een Amerikaanse koelkast - waarbij de toon nu eens demonisch kan zijn, of juist teder of lucide, dan weer parodistisch, aantijgend, visionair, weemoedig of vol mededogen. Wie Nabokov wil leren kennen moet zijn poëzie lezen.

Dichter en prozaïst Huub Beurskens heeft naar eigen zeggen de poëzie van Nabokov 'grotendeels zijns wijs, deels eigenwijs' vertaald en dat 'stiekem ook in de hoop zo nu en dan wat instemmend gemompel te vernemen of zijn glimlach te zien verschijnen'. Tevens heeft hij Nabokovs poëzie van een bezield voorwoord en van verhelderende aantekeningen voorzien.

De cover van Verzamelde gedichten van Vladimir Nabokov is eenvoudig en strak, past heel goed bij de schrijver. De keus van de vlinder op de cover wordt later in deze gedichtenbundel duidelijk en daarna kan je alleen maar concluderen dat er geen andere tekening gekozen had moeten worden voor op de cover.

Het voorwoord van de vertaler maakt je nieuwsgierig naar de gedichten van Vladimir Nabokov. Hij vertelt hoe het boek is ingedeeld, hoe je de gedichten moet lezen, waardoor je de gedichten anders gaat lezen. Hij vertelt ook hoe hij te werk is gegaan met het vertalen. De gedichten zijn in het Engels geschreven met de Nederlandse vertaling van de vertaler ernaast. Soms is er een groot verschil omdat bepaalde woorden en/of zinnen zich niet of moeilijk laten vertalen in het Nederlands, waardoor de vertaler er zijn eigen draai aan heeft gegeven, maar dat is niet storend.

Je kan in de gedichten merken dat Vladimir Nabokov een romanschrijver was. Veel van zijn gedichten lijken vaak wel korte verhaaltjes in dichtvorm die een goed begin, een goed midden en een goede plot hebben, maar dan wel in poëzievorm. De gedichten geven een mooi, niet altijd even mooi, tijdsbeeld weer waarin je kan lezen hoe de tijd steeds veranderd, waarin je kan lezen hoeveel er is veranderd in de tijd dat Vladimir Nabokov leefde.

Vladimir Nabokov was goed in het verwoorden van zijn gevoelens en liet graag op een poëtische manier zien hoe hij over iets dacht. Zo merk je zijn irritatie in het gedicht Over Heersers, zijn nostalgische gevoelens in het gedicht Thuis en zien liefde voor zijn vrouw in het gedicht Aan Véra. Soms zijn de gedichten aan iets of iemand geschreven zoals bijvoorbeeld het gedicht Regels geschreven in Oregon. Daarnaast mocht hij ook graag (een soort) ode brengen aan dingen waar hij wat mee had zoals in Aan de pompelmoes.

Aan het eind kan je aantekeningen van de vertaler lezen waarin hij vertelt wanneer de gedichten waren geschreven en bij de meeste titels geeft hij een uitgebreidere uitleg waardoor je nog meer over de genoemde gedichten van Vladimir Nabokov komt te weten. Het boek eindigt met een beknopte bio- en bibliografie van Vladimir Nabokov waardoor je het gevoel hebt dat je hem een beetje hebt leren kennen. Het zijn mooie en interessante aanvullingen.

Kortom; Verzamelde gedichten van Vladimir Nabokov is een echte aanrader, zeker voor de fans van Vladimir Nabokov.

Hoeveel sterren geef je het boek?
5 sterren.

Website van uitgeverij:

Reacties