De Paradox In De Theorie Over Massavorming - James Paul Roolvink


Van UITGEVERIJ ASPEKT mocht ik dit boek recenseren. Ik wil ze daar hartelijk voor danken.

Waar gaat het boek over? 
Dit boek schetst een samenhang tussen causaliteit, zelfbewustzijn, tijd en intersubjectiviteit. Deze samen-hang staat mede in dienst van een toelichting op het intersubjectieve fenomeen ‘massavorming’ en de rol van schijn daarin. Deze toelichting heeft als doel antwoord te geven op de vraag in welke mate massavorming, i.t.t. een wereldwijd complot van een elite, een overtuigende verklaring kan zijn voor het ontstaan van totalitaire regimes en hoe massavorming en complotten zich tot elkaar verhouden. Het profane alledaagse morele zelfbewustzijn is grotendeels geketend binnen de dimensie van mechanische causaliteit. Vooraf aan dit zelfbewustzijn vinden we een sacraal bewustzijn dat op doeloorzakelijke wijze aangetrokken wordt door de transcendente Vormoorzaak, waarmee het zich met een aspect van die Heilige Vormoorzaak kan laten identificeren, en een idee van dat aspect in zichzelf kan laten baren dat het kan denken waarna het bewustzijn rein moreel zelfbewustzijn wordt. In deze sacrale dimensie kunnen vergeten categorieën, zoals het reine en onreine, betekenis krijgen. Het onreine is niet gelijk te stellen met het immorele noch met het fysieke vuile besmettelijke ziekmakende, al zijn ze onderling gerelateerd. De massamens is niet zozeer ‘slapend’ of niet zelfbewust noch ziek of immoreel, maar is onrein. De voor-waarde van het bestaan van het onreine zelf(bewustzijn) van de massamens is de grijze onreine inter-subjectieve schone menselijke vorm ‘ontvormende’ mundane massa waar men massaal over en ‘in’ el-kaar krioelt tot één lelijk monsterlijk ‘menzelf ’, waartoe men zich aangetrokken voelt. Sommige ‘elitaire’ massamensen bevinden zich in het hoofd van het monster, andere in de voeten, etc., dus een zekere hiërarchische gelaagdheid is ook in de massa van massa’s te vinden. De massamens is een onrein moreel zelfbewustzijn. Menszijn is de opgave het monsterlijke blijvend af te schudden. Dit alles wordt o.a. helder beschreven in het kielzog van een grondige uitleg van Desmets 'De psychologie van totalitarisme' en het zeer kritisch commentaar op dit werk. Een werk dat de doeloor-zakelijkheid slechts betekenis kan geven binnen de intersubjectiviteit waardoor doeloorzakelijkheid valselijk tot een mechanisch gevolg zonder mechanische oorzaak, dus als schijn(beweging met echte gevolgen), begrepen is. Daardoor wordt ook verhuld wat de rol van causaliteit is in het ontstaan van het zelfbewustzijn alsof je eerst zelfbewust bent en je dan pas van causaliteit bewust kan worden. Dan kan de massamens niets anders zijn dan een ziekelijk verstoord narcistisch of neurotisch, toch niet volledig ‘wakker’, zelfbewustzijn. Dat zieke is echter hoogstens een symptoom van het onreine. ‘De paradox in de theorie over massavorming’ neemt de intersubjectiviteit niet als laatste en eerste grond, maar de Transcendente (als Degene die het meest immanent is). Daaruit volgt dat intersubjectiviteit niet slechts op horizontale wijze gedacht moet worden als het geheel van relaties tussen mensen onderling, maar ook op hiërarchische verticale wijze als het geheel van relaties tussen mensen, lagere levende wezens en hogere geestelijke wezens. Duidelijk zal worden dat en hoe de mens voorbij de intersubjectiviteit kan geraken. In dit boek wordt een nieuwe tijdsleer ontvouwd waarin het verleden niet slechts een niet-meer-nu is, maar een ‘actueel-verleden’ is. Dat maakt het o.a. mogelijk allerlei onverklaarbare fenomenen in de kwantummechanica te verklaren. Een synthese tussen doeloorzakelijkheid en mechanische oorzakelijkheid wordt gegeven vanuit een beschrijving van de vierde dimensie waarmee ook een sleutel tot de tijdsleer en het ontstaan van het ((on)reine) zelfbewustzijn is gegeven. Het ‘mindbody’ probleem en het placebo-effect raadsel worden ook opgelost en er wordt antwoord gegeven op de vraag hoe we ons tot technologie kunnen verhouden door het wezen van de technologie als uitdrukking, verdubbeling, van het profane zelfbewustzijn te begrijpen. Dit ‘paradoxale’ boek is een macht tegen de krachten van vergetelheid. Het laat het oeroude spreken door je zelfbewustzijn sneller dan zichzelf te laten zijn, zodat je bewust kan zijn van het ontstaan van je zelfbewustzijn.

Bron: bol.com.

Omslagontwerp:
James Paul Roolvink

Binnenwerk:
BeCo DTP-Productions, Epe

Jaar van verschijnen:
2022

EAN:
9789464628814

Bindwijze:
Paperback

Aantal pagina's:
820

Genre:
Filosofie

Prijs:
€ 39,95

Wat vind je van het boek? 
Bij het zien van de mooie cover van De paradox in de theorie over massavorming van James Paul Roolvink wordt je nieuwsgierig naar hoe de auteur het schema op de cover in het boek zal uitleggen, hoe hij het precies ziet. De titel maakt je nieuwsgierig naar het boek, je wilt er meer over weten.
In De paradox in de theorie over massavorming schetst James Paul Roolvink de samenhang causaliteit, zelfbewustzijn, tijd en intersubjectiviteit. Deze samen-hang staat onder andere in dienst van een toelichting op het intersubjectieve fenomeen 'massavorming' en de rol van schijn daarin. Deze toelichting heeft als doel antwoord te geven op de vraag in welke mate massavorming een overtuigende verklaring kan zijn voor het ontstaan van totalitaire regimes en hoe massavorming en complotten zich tot elkaar verhouden. Hoe het kan dat het morele zelfbewustzijn is geketend binnen de dimensie van mechanische causaliteit en wat we vooraf aan dit zelfbewustzijn vinden. Hoe het zit met de massamens en hoe je het monsterlijke blijvend kan afschudden. Bovendien is dit boek een antwoord, een handleiding, op het boek van Desmet. Je vraagt je aan het eind dan ook af wanneer Desmet met een antwoordboek over dit boek komt, of hij er nog zijn kijk op gaat geven en hier en daar antwoord geeft op hoe hij er nu tegenaan kijkt. Aan het eind van elk hoofdstuk gaat de auteur in de noten dieper op het eerder geschrevene in waarin hij in het voorgaande niet dieper in kon gaan. Dat heeft hij heel goed gedaan, waardoor je nog beter begrijpt wat de auteur bedoeld.
De paradox in de theorie over massavorming van James Paul Roolvink is een boek waarop je je moet voorbereiden, niet alleen omdat het boek zoveel pagina's heeft, wat op zich niet zo erg is, maar omdat het een zwaar onderwerp betreft en niet één onderwerp, maar meer onderwerpen. Dit boek lees je zeker niet in een paar avonden uit, je bent daar langer in bezig dan je van tevoren bedacht hebt. Dat komt omdat je geregeld een gelezen stukje terug gaat lezen om het tot je door te laten dringen, ook al wordt heel veel herhaald zodat het beter tot je doordringt, maar je legt het boek ook geregeld even weg om het gelezene te laten bezinken, zodat je later weer met frisse moed een stukje verder kan lezen. Maar je legt het boek niet alleen daarom weg, soms wil je met je partner of iemand anders even praten over een stukje dat je hebt gelezen, even discussiëren, zoals bijvoorbeeld over Godsbewustzijn en over de verboden vrucht, dat dat niet gezegd is dat het de vrucht is waarover veel mensen het soms hebben. Sowieso wordt je geregeld door de auteur aan het denken gezet, zoals bijvoorbeeld over hoe het kan dat zinvolle arbeid slecht betaald wordt en zinloze arbeid zo goed betaald wordt en over zelfmoord, hoe dubieus de wetten ervoor is. De auteur geeft je een andere kijk op je zelfbewustzijn, maar ook bijvoorbeeld op massavorming en massamedia. Op een heldere, filosofische manier weet de auteur dit alles goed te onderbouwen, uit te leggen hoe het precies zit.
Het is aan alles te merken dat James Paul Roolvink veel onderzoek heeft gedaan voor De paradox in de theorie over massavorming, dat hij er goed over na heeft gedacht en dat hij weet waarover hij heeft geschreven. Hij weet alles goed te onderbouwen, goed aan te geven waarom hij bijvoorbeeld veel kanttekeningen heeft over het boek van Desmet. Hij is geregeld heel erg kritisch, zoals bijvoorbeeld over de druppeltheorie van professor Cecile Janssens. Als hij het vermoeden heeft dat de lezer niet weet wat een bepaald woord betekent, dan weet hij dat goed uit te leggen, zoals bijvoorbeeld wat een paradigma is, maar ook de rangorde van de engelen en welke ze zijn, heeft hij goed weten te beschrijven. Wat ook mooi van de auteur is, is dat hij geregeld tussen haakjes aangeeft wanneer hij wat heeft geschreven en dat hij soms terug komt op een gedachte dat hij heeft opgeschreven. Waar een andere auteur zijn gedachtespinsels vaak verwijderd en een andere, in zijn of haar ogen een betere tekst plaatst, heeft de auteur dat bewust laten staan, zodat je als lezer mee kan kijken in zijn gedachten over bepaalde onderwerpen en stukjes. Daarnaast is het mooi dat hij niet één geloof aanhaalt, maar ook andere geloven, zoals bijvoorbeeld hoe God in andere geloven ook wel wordt genoemd.
Kortom, De paradox in de theorie over massavorming van James Paul Roolvink is een hele zware kost, je moet tijdens het lezen goed opletten vanwege de vele lange zinnen, even niet opletten en je bent de draad kwijt, maar buiten dat is het een heel erg interessant boek. Het is een boek dat iedereen zou moeten lezen, om je weer bewust te worden van je zelfbewustzijn. De auteur laat goed zien hoe mensen gemanipuleerd worden door onder andere de media en waarom het steeds moeilijker wordt om alle regels die er zijn en komen te kennen. De schema's in het boek zijn een mooie houvast waar je wat aan hebt en geregeld terug kan kijken. Je zal het niet altijd eens zijn met de auteur, maar je wordt door dit boek wel weer even wakker geschud en gaat naar veel dingen, zoals bijvoorbeeld de cijfers waar de media graag mee strooien, anders kijken. De genoemde boeken wil je dankzij de auteur gaan (her)lezen.
Voldeed het boek aan je verwachtingen?
Ja, het boek voldeed aan mijn verwachtingen.

Wat vind je van de cover? 
Het is een mooie cover die bij het boek past.

Wat vind je van de titel van het boek? 
De titel is heel erg goed gekozen. Het is een titel dat nieuwsgierig maakt naar het boek.

Wat vind je van de schrijfstijl? 
Het boek is op een heldere, filosofische manier geschreven.

Hoe actueel is het boek?
Het boek is heel erg actueel en dat zal het altijd wel blijven ook.

Weet dit boek je aandacht vast te houden?
Ja, het boek weet je aandacht vast te houden, ondanks dat je geregeld het boek moet wegleggen om het gelezene te laten bezinken of om erover te discusiëren met iemand.

Mooie quote in het boek: 
Kortom, de boom wortelt niet in de grond (fysica), noch wortelt de boom in de hemel (de psychologie), maar de boom wortelt in zichzelf.

Zou je het boek aanraden? 
Ik kan iedereen het boek aanraden.

Voor welke doelgroep zou dit boek geschikt kunnen zijn?
Dit boek is voor veel doelgroepen geschikt, zeker voor diegenen die met mensen werken, zoals de overheid en de zorg, maar ook voor eenieder die niet (meer) de massa wil volgen.

Hoeveel sterren geef je het boek? 
4 sterren.

Ga je het boek nog een keer lezen? 
Misschien dat ik sommige stukjes en de gedichten nog eens ga herlezen.

Ga je het boek houden of geef je het weg? 
Het boek mag terug in de boekenkast.

Houdt het boek je nog lang bezig nadat je het uit had?
Ik denk wel dat het boek mij onbewust nog even bezig gaat houden.

Ga je vaker een boek van deze auteur lezen? 
Ja, dat ga ik zeker.

Website van de auteur:
James Roolvink LinkdIn

Website van de uitgever:


Het boek is onder andere te koop bij bol.com.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Van Binnen Is Alles Stuk - Simon Hammelburg

Het Libertarische Sociaal Contract

Knock-Out - Cis Meijer

Onder De Vlinderboom - Pauline Vijverberg