Doorgaan naar hoofdcontent

Boek van de Week

Springtij - Femke Roobol

Waar gaat het boek over? 
's-Gravendeel, 1953. Sara Groeneveld overleeft als door een wonder de watersnood. Haar moeder is echter voor haar ogen meegesleurd door het kolkende water. Sara wordt met haar dochtertje Ellie ondergebracht in de Ahoy-hal in Rotterdam, samen met vele andere vluchtelingen. Hier sluit ze vriendschap met de stuurse verpleegster Catharina uit Dordrecht. Vlak voor de noodlottige nacht heeft Sara een houtskooltekening gevonden, weggeborgen in een la. 'Saartje en haar moeder' staat erop. Maar de vrouw lijkt niet op haar moeder. Wie was zij dan wel? En waar is haar echte moeder? Al Sara's zekerheden vallen weg. Langzaam komt ze tot de conclusie dat ze haar eigen levensverhaal opnieuw moet invullen. Haar verleden, maar ook haar toekomst. Met de hulp van Catharina gaat ze op zoek naar de waarheid.
Bron: bol.com.

Wat vind je van het boek? 
Een heel ontroerend boek, waarbij ik geregeld moest slikken. Ondanks dat het fictie is, had het zo echt gebeurd kunne…

Diaconie - Jurjen VisVan Boom uitgevers Amsterdam mocht ik dit boek lezen en recenseren. Ik wil ze daar hartelijk voor danken.

Waar gaat het boek over? 
De Diaconie Den Haag bestaat ongeveer vijfhonderd jaar. De rode draad in haar geschiedenis is de armenzorg, vroeger bedeling genoemd. Historicus Jurjen Vis heeft in opdracht van de Haagse Diaconie de ontwikkeling van de armenzorg in kaart gebracht. Wie deden een beroep op de armenzorg, en hoe ging die in zijn werk? Omdat armoede en armenzorg diep ingrijpen in de gehele samenleving, is dit boek tevens een maatschappelijke geschiedenis van Den Haag geworden. Vis heeft tal van bijzondere details gevonden, waarvan de hulp aan Joden in de jaren
dertig en tijdens de bezettingstijd misschien wel het opvallendst is.

Bron: bol.com.

Over de auteur:
Jurjen Vis (Alkmaar,1958) is zelfstandig historicus, musicoloog en musicus. Hij publiceert over Hollandse religie-, zorg- en muziekgeschiedenis van de middeleeuwen tot heden. Van zijn hand verschenen boeken over het hervormde Diaconiehuis in Alkmaar (1994) en de hofjes in diezelfde stad (2013). Hij schreef ook boeken over het Oudemanhuis (2002), het Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor (2008) en het bejaardenhuis Sint Jacob (2016) in Amsterdam. Momenteel bereidt hij een religiegeschiedenis van Noord-Kennemerland voor. In 2007 promoveerde hij op Gaudaumus - Het leven van Julius Röntgen, componist en musicus. Jurjen Vis is een veelgevraagd spreker.

Bron: voorflap van het boek

Wat vind je van het boek? 
Bij het zien van de schitterende cover weet je al direct waar het over kan gaan. Je krijgt gelijk te doen met het meisje.
Het is een heel interessant boek dat een mooie kijk geeft hoe de armenzorg, het Diaconie Oude Vrouwen en Kinder huis is ontstaan en wie ervoor in aanmerking kwamen. Hoe ze aan geld daarvoor kwamen, wat bepaalde mensen ervoor moesten doen. Daarbij moet je af en toe wel bij jezelf bedenken dat het vroeger heel anders aan toe ging, dat men toen heel andere normen en waarden had en dat het heel normaal was dat kinderen ook aan het werk werd gezet. Dat vrouwen toen niet zoveel te zeggen hadden.
De geschiedenis van de Nederlands Hervormde Kerk en Den Haag wordt ook goed beschreven. Weinigen zullen bijvoorbeeld weten dat Den Haag in vroeger tijden een dorp was.
Voor diegenen die vaker boeken over de Nederlandse geschiedenis hebben gelezen, zullen bepaalde stukken wel bekend voorkomen omdat ze ook zijn beschreven in andere boeken zoals de Oranje-gezinden tegen de patriotten.
Verbazingwekkend, maar aan de andere kant ook weer niet, is de bijzondere band tussen de Oranjes en het Diaconie en de rol van de landsregering.
Je ziet de veranderingen van vroeger naar nu. Je ziet dat niet alleen de normen en waarden veranderen, maar ook de huisvestings eisen en waar het personeel aan moet voldoen, zie je langzaamaan veranderen. Het is een heel mooi tijdsbeeld.
Het is alleen wel taaie kost, want het is erg droog geschreven. Heel enkele keer is het wat vlotter geschreven.
De afbeeldingen en foto's maken het boek af zodat je een beter beeld hebt bij bepaalde gebeurtenissen en gebouwen.
Minpuntje is dat de noten en de betekenis van de afkortingen achterin staan in plaats van onder de bewuste bladzijdes.

Voldeed het boek aan je verwachtingen?
Ja, dat deed het boek zeker.

Wat vind je van de cover? 
Heel erg mooi, maar tegelijkertijd heb je te doen met het meisje.

Wat vind je van de titel van het boek? 
Die is goed gekozen, past heel erg goed bij het boek.

Wat vind je van de schrijfstijl? 
Die is over het algemeen droog, op een enkele keer na waar het even vlot is geschreven.

Hoe origineel is het verhaal?
Heel origineel ook al kom je bepaalde gedeeltes ook in andere boeken tegen.

Wat vind je van de opbouw van het verhaal?
Die is goed ondanks dat je af en toe even terug moet lezen om te bedenken over welke tijd het gaat.

Zat je direct in het verhaal?
Ik zat er direct in.

Weet dit boek je aandacht vast te houden?
Niet altijd. geregeld werd ik afgeleid of viel ik in slaap.

Wat vond je van de locatie in het boek? 
Den Haag lijkt me een hele mooie stad.

Heeft de auteur je kunnen raken?
Ja, dat heeft hij zeker. Het is verbazingwekkend hoe men vroeger dacht, dat vrouwen maar zelden gelijk kregen als de mannen ook hun gelijk wilden halen terwijl ze misschien niet eens altijd gelijk hadden. Ook dat de kerk bepaalde wie er in het armenhuis mocht en wie niet, dat men naar geloof van de persoon keek.

Mooie quote in het boek: 
Een mooie preek was een visitekaartje.

Zou je het boek aanraden? 
Ja, ik kan het boek aanraden.

Voor welke doelgroep zou dit boek geschikt kunnen zijn?
Voor een ieder geïnteresseerd is in de geschiedenis van Den Haag.

Hoeveel sterren geef je het boek? 
3 sterren.

Ga je het boek nog een keer lezen? 
Nee, één keer vind ik genoeg.

Ga je het boek houden of geef je het weg? 
Het boek mag terug in de boekenkast zodat mijn man het boek ook kan gaan lezen.

Houdt 't boek je nog lang bezig nadat je het uit had?
Dit boek gaat me nog wel even bezig houden.

Ga je vaker een boek van deze auteur lezen? 
Misschien wel, hangt van het boek af.

Website van de auteur:
Jurjen Vis

Website van de uitgever:
Boom uitgevers Amsterdam

Koop bij bol.com

Reacties

Populaire posts van deze blog

Quote van de Week

Het Lot Van Althilt - Arne Hempenius

Van Uitgeverij EigenZinnig mocht ik dit boek lezen en recenseren. Ik wil ze daar hartelijk voor danken.

Waar gaat het boek over? 
In het jaar 778 wordt het Friese meisje Althilt, dochter van een clanleider, tegen haar zin uitgehuwelijkt aan een haar onbekende man in de Deense handelsplaats Hedeby. Ze raakt verstrikt in een samenzwering, waarvan ze de oorsprong noch de uitkomst kent. Vast staat dat haar leven op het spel staat. In de rauwe mannenwereld, waarin ze zich staande moet houden, reist ze naar verschillende plaatsen in de noordelijke handelsgebieden en ontrafelt beetje bij beetje de aard van het complot.

Door hun handelsgeest en zeemanskunst beheersten de Friezen in de vroege middeleeuwen de huidige Noordzee. Talloze producten, pelzen, Fries laken, graan, bontgekleurde glazen kralen, wapens, granieten maalstenen en veel meer, werden via Hedeby en Dorestad verspreid in alle windrichtingen. Frisia - ofschoon in 778 deel uitmakend van het Frankische rijk - strekte zich uit langs …

De Amarna-Papyrus - Rachel Reedijk

Van uitgeverij WalburgPers mocht ik dit boek lezen en een recensie over schrijven. Ik wil ze daar hartelijk voor danken.

Waar gaat het boek over? 
Tell el-Amarna is een dorp in midden-Egypte. Eens verrees hier een nieuwe stad voor de omstreden zonnecultus van farao Achnaton en zijn beeldschone echtgenote Nefertiti.

Het leven van de Amsterdamse psychiater Margalith Dreyfus-Levi neemt een ingrijpende wending als zij een davidster erft met daarop gegraveerd het Aton-zonneteken. Kort daarop ontmoet zij Fouad Khalifa, conservator in het Louvremuseum. Hij ontdekt dat het legaat terugvoert op de sterrenpapyrus van Parennefer, een opstandige priester uit de Amarna-periode.

Fouad vraagt Margalith om met hem mee te gaan naar Egypte. Terwijl zij samen stroomopwaarts trekken, op zoek naar de papyrusrol, is Egypte in de ban van de Arabische Lente en nemen elders de spanningen tussen Joden en Arabieren toe.

Bron: bol.com.

Wat vind je van het boek? 
Bij het zien van de neus en lippen, dat echt is e…